Четвъртък, 05 Декември 2019 13:37

На 18.10.2018 година в Д.В бр. 86, бе обнародван Законаза физическото възпитание и спорта. Законът влeзе в сила три месеца след обнародването му в

„Държавен вестник“. Това означава, че новият ЗФВС е в сила от 18.01.2019 г. Няма да се спираме в детайли на новия закон. Просто ще отбележим няколко неща, които касаят българското радиолюбителско движение, чието ръководство в момента претендира, че дейността му се регламентира съгласно този нормативен акт.

Интересни са параграф 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби от закона.

А именно:

5.(1)Спортните клубове привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон в срок до една година от влизането му в сила.(2)Спортен клуб, който не е изпълнил задълженията си по ал. 1, се заличава от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1. 

6.(1) Лицензираните спортни федерации привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона в срок до една година от влизането му в сила.

(2) В срока по ал. 1 спортните федерации представят в Министерството на младежта и спорта и документите по чл. 21, ал. 1, т. 7, 8 и 10.

(3) На спортна федерация, която не е изпълнила задълженията си поал. 1 и 2, се отнема спортният лиценз и се заличава от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1. 

До настоящия момент от 105 федерации съществуващи по стария закон са се пререгистрирали едва 28. Естествено не би трябвало да приемате нещата на доверие затова можете да проверите сами дали  БФРЛ е сред федерациите получили нов лиценз. Не не е! И в това можете да се уверите ТУК. Всички прелицензирани спортни организации можете да намерите ТУК.

Интересното е, че «клубовете членуващи» в БФРЛ, също не са подали документи за прелицензиране, което всъщност е и логично. Ако се запознаете с условията на новия закон и изискванията към евентуално пререгистриралите се клубове и федерации ще бъдете впечатлени. А изпълнението на всички условия от клубовете за да бъдат прелицензирани ще бъде само заради това председателят на БФРЛ безпрепятствено да си получава едни пари.

И така интересно ще бъде какъв аргумент ще използва сега УС на БФРЛ за да продължи да налага недемократичната форма на организация на сдружението при която в него членуват клубове, а не лицензирани радиолюбители. БФРЛ към днешна дата не е спортна федерация. Нещо повече, като какво съществува днес БФРЛ след като тя фактически вече няма членове – спортни радиоклубове и след като тя самата не е регистрирана, като спортна федерация?  

Има още един интересен момент в новия закон.Съгласно Административно наказателните разпоредби на закона Чл. 147.(1) На лице, което извършва дейност, за която се изисква спортен лиценз, без да притежава такъв, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. (3) Когато нарушението по ал. 1 или 2 е извършено повторно, имуществената санкция е в размер на 15 000 лв. 

Става твърде интересно при положение, че не е спортна организация как председателят ще продължи да организира и провежда «международното състезание» по  радиозасичане «Европейска купа по ARDF”. Едва ли IARU ще продължи да  предоставят възможност на БФРЛ да се изявява като организатор на каквото и да било след кореспонденцията, която бе проведена с нейния президент Дон Бити.  

А може г-н Ценков ще завиши цените на неговите приятели туристи от Русия и Украйна, така че да може да покрие глобите? Все пак парите които се получават от тези "международни състезания" не са никак малко. За тези десетина години през които Виктор Ценков „мъдро ръководи” БФРЛ, момчето доста се захлеби. Нова къща, нов джип, регулярни закривания и откривания на спортните сезони с печено агне и веселби за избрани.

Естествено някой ще каже, абе защо му завиждате на момчето. Могло направило го. Да така е. Не е луд този който яде зелника. Лошото е, че радиолюбителите се имат за интелигентни хора и не би трябвало да се подават на подобни „хлъзгания”. А това за съжаление е втори мащабен случай след този със „Спейском” за който предполагам все още има хора които си спомнят, а и такива силно облажили се от това мошенничество.

Но нейсе.  А иначе днес от всичко до тук може да се направи категоричния извод. Няма никакво основание БФРЛ да не бъде организация на членове – физически лица, лицензирани радиолюбители. Тя не е спортна федерация. В нея не членуват спортни клубове. Всичко останало което ни се представя е въпиюща наглост. Наглост от страна на тези, които продължават да го налагат и тотален конформизъм от страна на тия, които го приемат безропотно. Е, има и някои, които се опитват самостоятелно да си решават проблемите, кога успешно, кога по-малко. Но за сега те са единици за съжаление. Е, всеки избира начина си на живот и пътя по който да върви. Решенията какви да бъдем са си наши и отговорностите по отношение на тези решения, също. Демокрация е!

А за „другаря” Виктор Ценков мога да кажа само едно. За него ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ! Благодарение на какво и на кого ли, ами на този въпрос си отговорете сами.

А за тези които не могат да си преведат ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ, предоставям жокера по-долу...

НА КАКВО СЕ СМЕЯТ РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

Габровец към сина си: - Чисто нов потник беше, а ти и брат ти за 5 години направо му разказахте играта...

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.


Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA

 

 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.


Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.