Съвсем наскоро в международните средства за масова информация бяха пуликувани данни за опити да бъдат подслушвани радиокомуникациите /мобилните телефони/ в района на Белия дом в САЩ. Отбелязва се, че тези опити своевременно са били неутрализирани от американските специални

служби. В информацията не се споменава до колко те са били успешни или неуспешни.

У нас месец след случилото се с изтеклите данни от НАП, хостинг фирмите наложиха тотален контрол върху информацията, която се качва на сърверите им. В нашия случай народа ни казва „след дъжд качулка”.

И докато интернет и мобилните комуникации могат да бъдат тотално следени и контролирани има ли други средства и методи за комуникация на които службите ни не обръщат необходимото и достатъчно сериозно внимание. Оказва се че има. Това са така наречените репитерни системи, които лицензирани радиолюбители инсталират на възлови комуникационни точки и които използват за радиовръзка помежду си. Такава връзка се осъществява с приемо-предавателна апаратура до 5 вата между точки на по някой път 500 и повече километра.

И докато мобилните телефони могат да бъдат контролирани лесно, включително и от службите, защото те така са проектирани, то при любителските комуникации контролът и мониторингът не е така автоматизиран и в някои случаи е доста по-труден.

Тези системи позволяват два вида  дейност. Обмен на звукова информация и дистанционно управление на устройства по радиоканал извън интернет и мобилните мрежи. Действията се извършват чрез приемо-предавателни станции с големината на мобилен телефон, които могат да се закупят включително и на пазара в Илиенци на цена от 100 до 500 лв. Наистина за да притежавате подобна апаратура вие трябва да сте лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/, но това не е проблем на днешно време. Изпитите са елементарни. В страната ни радиолюбителски лиценз притежават почти 7000 човека.

Какво представляват радиолюбителските репитри. Това са сравнително мощни 50 до 100 вата в някои случаи и повече, приемо-предавателни станции инсталирани предимно на високи места, които приемат сравнително слаб сигнал, излъчен с 5 вата от разстояние 30-50 км и го препредават усилвайки го в район, до който няма пряка видимост от точката на излъчване. Тези радиолюбителски апаратури действат основно в обхватите 145 MHz и 430 MHz. С такава апаратура би могло да се предаде информация на значително по-голяма разстояние, както звукова така и за дистанционно управление. В някои случаи репитър може да бъде задействан от разстояние повече от 200 км, включително и извън страната.

До 2010 година в у нас бяха инсталирани около 20 на брой репитъра. След този период започна бум в регистрацията им. В момента по регистрите на КРС има вписани 167 репитъра. Би трябвало да се има предвид, че 6 до 10 броя репитри, инсталирани по билото на Стара планина и по върховете на другите ни планини биха могли да покрият изцяло територията на страна. Някой би трябвало да си зададе въпроса, защо са регистрирани толкова много такива устройства?  КРС разрешава един радиолюбител да има един личен инициал, но е интересен факта, че има радиолюбители, които са регистрирали по 8-10-12 броя репитри, защо КРС го разрешава? Като се има предвид цената на тези устройства, това означава вложени десетки хилади евро в подобна апаратура. Нима всичко това е хоби?

По закон има някои особености при използването на тези системи. Първо подобна техника трябва да бъде достъпна за всички радиолюбители, не говорим за службите, които задължително би трябвало да я контролират.  Това означава, че КРС би трябвало да предостави официално цялата информация за нея - работни честоти, вид модулация, използван тип апаратура, вид антени, кодове за достъп в случай че има такива, лице персонално отговорно за експлоатацията и с адрес и телефон. Такава информация може би и поради грешното тълкуване на GDPR от страна на КРС няма. И в момента голяма част от инсталираната апаратура не е включена и е в „режим на изчакване”.  Второ, организацията, която претендира да представлява българските радиолюбители, Българската федерация на радиолюбителите /БФРЛ/ би трябвало да осъществява мониторинт на системите и при установяване на невъзможност за достъп до тях да уведомява съответно КРС за да бъде отнет лиценза им. Естествено БФРЛ не осъществява подобна дейност, даже напротив оправдавайки се с факта, че тези системи ще се ползват при кризи и аварии в някои случаи сама препятства контрола им.  

Проблемът с тези технически средства е двоен. От една страна това е чувствителна тема, касаеща националната сигурността на страната. Не е тайна, че имаше обосновано предположение, че при много сериозен акт, силно компрометиращ страната ни в международен план е използвана подобна апаратура. От друга страна не е тайна, че има структури и организации, изграждащи резервни комуникационни мрежи за действие при определени ситуации, което също касае националната сигурност от една страна, а от друга би трябвало тези които ползват подобни системи да плащат в някои случаи и сериозни такси на държавата за радиочестотен ресурс. Представете си, че верига от радиостанции при криза и отпадане на интернет и другите комуникационни възможности остане единствена в страната с потенциал да предава онлайн информация, използвайки радиолюбителските комуникационни системи.

Основният проблем в горе изложеното е, че под прикритието на радиолюбителството, технически средства се използва за комерсиални и други цели, което по принцип е изрично забранено в закона. Но както КРС, така и БФРЛ не обръщат необходимото внимание на ситуацията докато..., докато не се случи така, че да трябва да се намеси ДАНС, а може би  и прокуратурата.

 

 

 

  

НА КАКВО СЕ СМЕЯТ РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

Жената винаги разполага с една стая повече. И може да се весели там, както си пожелае. Ако иска да готви, ако иска да мие чинии.

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.


Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA

 

 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.


Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.