Вторник, 06 Август 2019 12:40

ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА IARU – R1

Г-н Дон Битти – G3BJ

Уважаеми Дон,

Благодаря за бързия отговор на писмото ми. Оценявам реакцията Ви в средата на лятото, което време по принцип не е предназначено за сериозни дискусии. Оценявам също така сериозността и откровенноста на отговора Ви по повдигнатите от мен въпроси.  

Надявам се, че разбирате, че това писмо не е моя индивидуална нициатива. То малко или повече изразява становище и отношение на определен брой радиолюбители, които биха желали да получат и Вашето на IARU становище по повдигнатите въпроси.

Във връзка с отговора Ви на моето писмо прилагам някои разяснения и допълнителна информация:

Цитат: „Съжалявам, че чувам, че чувствате, че БФРА не прилага правилно управление в своите дейности.”

Ние не коментираме и не даваме оценка за управлението в БФРЛ, макар че клубът ни LZ1KAA беше изключен от организацията без абсолютно никакви аргументи и в противоречие на Устава. Ние имаме нашето мнение по случващото се в БФРЛ. Ние не се оплакваме пред IARU. Но бихме искали да получим официалното мнение на международната организация по някои от въпросите.

Цитат: „Конституцията на IARU не изисква конкретни процеси или структура на членство в членовете на своите членове. Искаме само, че националното дружество-член е в състояние да представи правилно интересите на любителското радио в съответната страна.

Ние считаме, че чисто юридически, взаимоотношенията между БФРЛ и IARU не отговаря изцяло на нормативните правила на двете организации и бихме желали вие да потвърдите или отхвърлите това наше съмнение.

Съгласно Конституцията А.6.1, членовете на IARU са длъжни да плащат членски внос въз основа на броя на лицензираните радиолюбители, които са членове на националната организация.

Юридически, съгласно устава на БФРЛ /чл.1 /1/ в тази организация не членуват лицензирани радиолюбители. В БФРЛ членуват юридически лица (радиоклубове), което само по себе си е в противоречие с Конституцията на IARU, където членският внос се определя и заплаща на основание броят на регистрираните в националната организация физически лица лицензирани радиолюбители.

Ако БФРЛ, съгласно Устава си не представлява лицензирани радиолюбители как се определя членския внос, който тя внася в IARU и на основата на какви законови доказателства става това?

Днес 6.8.2019 г. направихме проверка /приложенията са по-долу в текста/ в Българската Агенцията по вписвания www.brra.bvg, която е източник на официална информация за юридическите лица с нестопанска цел и установихме, че само 8 радиоклуба са пререгистрирани, /от 19 които са заявени в ММС и обявени на сайта на БФРЛ/ и могат да членуват в БФРЛ. При тази ситуация в Общото събрание на БФРЛ могат да участват САМО 8 представители на тези клубове с право на глас. Смятате ли че е нормално 8 човека да представляват 6000 лицензирани радиолюбители?

До тук ставаше въпрос за липсата на представителност. Но съществува и сериозен въпрос за легитимността на БФРЛ. Двата клуба на Председателя на БФРЛ не могат да са членове на БФРЛ, защото към днешна дата не са регистрирани в Агенцията по вписванията, което означава, че той няма юридическото право да представлява организацията съгласно чл.12.(1) от Устава и.

Цитат: Сега да се обърна към конкретния случай на BFRA. Моето разбиране е, че БФРА е лицензирана като спортна асоциация в България.”

Нека да уточним БФРЛ е лицензирана като спорта организация към ММС, но за да бъде такава тя преди това е трябвало да се регистрира по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съгласно Устава на организацията чл.1, ал.2 . БФРЛ не може да бъде лицензирана в ММС като спортна федерация, ако не е първоначално регистрирана като ЮЛНЦ. Спортният лиценз на БФРЛ е вторичен. Аз лично не съм наясно  БФРЛ е член на IARU, като ЮЛНЦ или като спортна федерация?  Като ЮЛНЦ тя би трябвало да представлява лицензирани радиолюбители, което би трябвало да бъде отразено в Устава и, но не е така. Като спортна федерация би трябвало да представлява спортни радиоклубове, което е на практика. Коя организация е член на IARU, БФРЛ като ЮЛНЦ или БФРЛ, като спортна федерация? Има ли други организации членове на IARU в които членуват клубове, а не физически лица, лицензирани радиолюбители, които фактически би трябвало да бъдат представлявани от тези организации?

Цитат: „Разбирам, че това е да се позволи финансиране за някои от неговите дейности от Министерството на спорта.”

Това твърдение не отговаря на истината. БФРЛ не се финансира от ММС от 2013 година и е изключена от програмата на Министерството за финансиране, което може да се провери. Ако този аргумент се използва за да обясни защо в устава и фигурират не лицензирани радиолюбители, а спортни клубове това е несъстоятелно.

Цитат: „Така че се надявам радиолюбителите в дружествата-членки да предприемат всички действия, за да възприемат различни гледни точки и да създадат по-силно общество-член. Отговорност на всички нас е да гарантираме, че това ще се случи.”

Това e абсолютно вярно, но основното условие това да се случи е съществуването на  демократични условия за диалог между членовете за възприемането на различни становища, мнения  и идеи и демократични форми на обсъждането и приемането им. Това трудно става когато за инакомислие се изключват членове на организацията.

Цитат: „Споменавате и EURAO. Това е малка организация, базирана в Испания, с членове на общества в няколко държави.”

Никой не е започнал като голям. ЕURAO може да бъде и много малка, но да изразява правилни и принципни позиции и да ги изказва на глас пред всички. При тази ситуация аз не бих я квалифицирал като малка или голяма, а като изразяваща или не гласно мнението си което е формирано от болшинството от нейните членове при демократично обсъждане.

Накрая, имайки предвид всичко казано дотук, бихме желали да разберем мнението на Изпълнителния Комитет за това състояние на БФРЛ, съгласно чл. ІІ.11.с от Конституцията на IARU.

Надявам се също така, че няма да имате против да направя публична кореспонденцията ни.

 

Сърдечни поздрави и 73!

 

С уважение

 

Mилчо Миланов - LZ1RF

НА КАКВО СЕ СМЕЯТ РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

Днес дадох на жената да разбере какво ми е, като ме мъкне по магазините. Влязохме в 11 кръчми и във всяка пробвах ракията и мезето, а после се върнахме в първата...

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.


Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA

 

 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.


Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.