Петък, 26 Юли 2019 10:32

OPEN LETTER TO IARU REGION 1

 

ОТКРИТО ПИСМО

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА IARU-R1

ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА IARU-R1

Mr. Don Beattie, G3BJ

Уважаеми господа,

Обръщам се към вас с това открито писмо във връзка с процесите развиващи се в международното радиолюбителско движение и в частност в българското, както и за някои от причините, водещи до неговото разделение и загуба на популярност.

Радиолюбител съм от 1969 година. От 1975 година съм със собствен инициал LZ1RF. Отговарям за клубната станция LZ1KAA www.lz1kaa.com . Три мандата – общо 8 години съм бил президент на БФРЛ.

С много от вас се познаваме лично. Много от вас са присъствали на мероприятията организирани от БФРЛ по поръчение на IARU. Много хора се съмняваха, че в началото на демокрацията в България през далечните 1995 и 1996 година, БФРЛ ще може да се справи с организацията на международни радиолюбителски мероприятия. Благодаря на всички тези, които тогава ни повярваха. София, Боровец, Приморско, Обзор, HST, ARDF, българските радиолюбители доказаха, че имат потенциал и че на тях може да се разчита.

В най-трудните години след промените от 1989 година българското радиолюбителско движение успя да съхрани единството си. До момента, когато ръководството на БФРЛ, избрано през 2010 г. загърби демократичните принципи и ценности. Лицензираният български радиолюбител вече нямаше право на глас в организацията ни. Бе нарушена конституцията на IARU и членове на БФРЛ станаха клубове, вместо индивидуални лицензирани радиолюбители. Така бе по-лесно да се узурпира и държи властта в организацията. За съжаление подобна практика се наложи не само в нашата организация.

Опитахме се да се противопоставим на създалото се положение. Обърнахме се към българския съд, който отмени решенията на Общото събрание на БФРЛ. Радиоклубът ни бе изключен от организацията. Информирахме IARU, че се погазва конституцията и, но не ни бе обърнато внимание. И днес все още според конституцията и в IARU членуват национални организации в които ндивидуални членове са лицензирани радиолюбители. В БФРЛ не членуват лицензирани радиолюбители, а членуват “спортни клубове”, които дори не са надлежно регистрирани съгласно законодателството на страната. Защо и как при това положение БФРЛ е член на IARU?!. Нима правилата не са за всички? От лицензирани над 6000 радиолюбители в страната в БФРЛ не членуват нито един от тях. В БФРЛ членуват 10 /десет/ спортни радиоклуба и те избират ръководството на организацията. Лицензираните радиолюбители нямат право на глас. Нима IARU е съгласна да се нарушава Конституцията и?

Беше ни ясно, че паралелно със случващото се с радиолюбителското движение в България, подобни процеси се случват и на други места. За страните с дефицит на демократични традиции, като нашата проблемите с реалното и прилагане по някой път са съществени. Предполагам сте запознати, като цяло и със ситуацията в България днес. Случващото се в организацията ни е просто отражение на случващото се в държавата ни.  

Не става въпрос IARU да бъде съдия или да взима страна. Но е нелогично една такава организация, която е с изключителен авторитет, ако не друго, то поне да изрази своето отношение и становище във връзка с подобни процеси, съобразно нейните демократично приети правила за действие и практика. Иначе излиза, че IARU се интересува не толкова от радиолюбителското движение, колкото от лобистките възможности, които то и предоставя, представлявайки го в ITU.

Считам, че ако една организация представляваща определена общност била тя IARU или дори ЕС не показва отношението си към негативни процеси или явления, то тя става съучастник в тях. Това касае и организацията ни, това, ако щете касае и държавата ни.  

Считам, че проблемите в радиолюбителското движение са свързани и с нарушения диалог между част от радиолюбителите, както и негласната подкрепа и самочувствието, което отделни личности получават във връзка с негативната си дейността в организацията ни.  

Естествен резултат от всички тези проблеми и процеси и желанието на голяма част от радиолюбителите да се съхрани и развива нашето прекрасно хоби е и създаването на алтернативна на IARU организация.

Само преди няколко дни в официално съобщение на IARU бяхме информирани за признаването на EUARO, нова радиолюбителска организация призната от ITU да представлява също интересите на радиолюбителите. Мога да предположа, че създаването на тази организация и легитимирането и е резултат и на процеси и практики, прилагани от радиолюбителските ръководствата в някои страни, включително и на това в България на които IARU не е обърнало необходимото, сериозно внимание навреме.

Дълбокото ми уважение към всички изпълнителни и ръководни органи на IARU. На всички нас, които сме били в държавните структури и администрация, ни е ясна ролята на подобна организация и нейните експерти при регулирането на огромното множество интереси в сферата на комуникациите. Също така дълбокото ми уважение и към всички изключителни професионалисти – радиолюбители, които в много случаи са движещ елемент във важни сфери на живота, като комуникациите, космоса, националната безопасност, високите технологии и съвременните иновационни направления. Но за това, че се стигна до деление на радиолюбителското движене и някои от радиолюбителите не са се чувствали достатъчно представени в общността, всички ние имаме определена вина. И тази вина е свързана и с липсата на достатъчно демокрация и с подценяване сериозността на определени процеси и явления от всички нас.

Ние в България опитахме с демократични форми да решим проблемите. Нямаме намерение да противопоставяме членовете на радиолюбителското движение. Адмирираме създаването на новата организация, която се надяваме, че ще възстанови демократичните принципи в движението ни и наистина ще съдейства за популяризирането не само на радиото, като основен фундамент в живота ни, но и ще насочва младите хора и ще популяризира новите, съвременни технически направления.

Апелираме IARU да положи усилия за промяна в организационно отношение на своите членове, особено що касае спазването на Конституцията и, която би трябвало да важи за всички. Няма нищо лошо в това да има две организации, но нека да покажем, че радиолюбителите, като част от обществото, притежаваща сериозни знания и потенциал, заедно всички можем да съхраним и развиваме нашето прекрасно хоби.

РАДИОТО Е МОЖЕ БИ ЕДНО ОТ НАЙ-ВЕЛИКИТЕ ОТКРИТИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, ДОСТОЙНО ДА БЪДЕ И ТВОЕ ХОБИ!

СТРУВА СИ ТО ДА БЪДЕ СЪХРАНЕНО И РАЗВИВАНО!

 

С дълбоко уважение към всички радиолюбители!

Милчо Миланов

Радиолюбител от 1969 г, LZ1RF от 1975

 

НА КАКВО СЕ СМЕЯТ РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

Надпис у врачанска кръчма: “Моля не повръщайте под масите! И там има ора…”

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.


Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA

 

 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.


Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.